Het is niet niks: hulp zoeken….
Alleen al het besef hebben dat je hulp nodig hebt en de stap durft te nemen met je probleem naar een ander te gaan, is een drempel nemen die voor velen erg moeilijk is.
Een compliment waard!
Financiële Hulpverlening Eindhoven/Kempenland levert op maat hulp- en dienstverlening aan mensen die – om welke reden dan ook – in problemen zijn gekomen op financieel gebied.
Wij helpen discreet, toegewijd en op vertrouwensbasis!

Onderbewindstelling van goederen is bedoeld voor mensen die
door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.

Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag de persoon niet meer zelfstandig daarover beslissen.
Hij mag bijvoorbeeld niet iets kopen zonder toestemming van de bewindvoerder.

Bij het regelen van de financiële zaken van de betrokkene moet de bewindvoerder o.a. belastingaangifte doen en diverse voorzieningen zoals (bijzondere) bijstand en toeslagen aanvragen.